Commit 3698c6956ce66a6c955656423d3d70cc842a3c76

Authored by Raymond Bakke Pedersen
1 parent 0935645f

La til tekst i README.md

Showing 1 changed file with 1 additions and 0 deletions   Show diff stats
README.md
  1 +Her står relevant informasjon om GPS'en
... ...