I
Resources for the INF-1400 course ("objektorientert programmering") 2016. – README.md

README.md

INF-1400 Objektorientert programmering - Våren 2016

Praktisk informasjon

"Timeplanen" er utenfor kontroll for kursstaben, så den må ses på som romallokering. Den faktiske kjøreplanen vil ligge i semesterplanen over.