F
bạn muốn mua một chiếc flycam , quadcopter hay drone tại đây chúng tôi cung cấp các thiết bị bay không người lái được rất nhiều khách hàng phản hồi tốt, bạn cũng có thể gọi hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn miễn phí. https://jola.vn/

The repository for this project is empty

You can add a file  or do a push via the command line.

Command line instructions

Git global setup
git config --global user.name "Your name"
git config --global user.email "your@email.com"
Create a new repository
mkdir flycam-jola
cd flycam-jola
git init
touch README.md
git add README.md
git commit -m "first commit"
git remote add origin https://source.uit.no/jolavn/flycam-jola.git
git push -u origin master
Push an existing Git repository
cd existing_git_repo
git remote add origin https://source.uit.no/jolavn/flycam-jola.git
git push -u origin master