README.md

Starte server

  1. Siden dette er en node.js server, er det nødvendig å ha nedlastet node på maskinen den kjøres fra. (https://nodejs.org/en/download)
  2. Start Windows Powershell på Windows eller terminal på Mac
  3. Naviger deg fram til den mappen hvor prosjektet ligger, og deretter inn i mappen restApi (…\ITE1893_Risikovurdering_Gruppe4\restApi)
  4. Bruk kommandoen ”npm run api”
  5. Serveren skal nå kjøre på localhost og lytter til port 3000.

OBS: hvis det allerede finnes et keyspace ved navn risk. på din maskin, må man kjøre kommandoen "DROP KEYSPACE risk", slik at de nye endringene kommer med

OBS: Base URL

Når appen skal kjøres fra lokal maskin, er det viktig å endre base-url'en til den ip-addressen maskinen kjøprer på. Denne endringen skal gjøres i /java/api/Endpoints

Brukere

I og med at det ikke var krav til registrering av brukere, er det hardkodet et sett med brukere. Disse er som følger:

Brukernavn: test1 Passord: 123456789

Brukernavn: test2 Passord: asdasd

Brukernavn: test3 Passord: asdasd

Brukernavn: test4 Passord: asdasd