Risikorapport 141 Bytes
Risikoer knyttet til bruk av appen:

* Hacking
* Mobilbruk i bil
* Generell helserisiko ved mobilbruk
* Feiltolkning av informasjonen i appen