Commit 81e1293aca97c288fc6476b2dda02818400d3c23

Authored by kristinlaahneolsen
1 parent 3549fb7e

Skrevet ferdig om applikasjonens løsning i forbindelse med sporbarhet og konfide…

…nsialitet. Har lagt ved enkle dataflytdiagrammer som en overordnet illustrasjon
Konfidensialitet og sporbarhet i et distribuert system.docx 0 → 100644
No preview for this file type
~$nfidensialitet og sporbarhet i et distribuert system.docx 0 → 100644
No preview for this file type