Commit 96cd7b71b4028a5372434507dc8cf4903cb461ea

Authored by kristinlaahneolsen
1 parent 85beaaa9

Endret readme-fila, slik at bruksanvisning ble stående som beskrivelse for prosj…

…ektet, og ikke oppgavelyden fra første oppgave
Showing 2 changed files with 29 additions and 70 deletions   Show diff stats
README.md
1   -# Sammendrag
  1 +# Starte server
2 2  
3   -Det skal lages en prototyp av en mobilapplikasjon for å redigere risikovurderinger og registrere hendelser. Parallelt skal det lages en risikorapport for den samme applikasjonen. Oppgaven leveres ved å lenke til URL for prosjektet på source.uit.no. Alle dokumenter legges med andre ord inn i på source.uit.no (benytt gjerne prosjekt for gruppen).
  3 +1. Siden dette er en node.js server, er det nødvendig å ha nedlastet node på maskinen den kjøres fra. (https://nodejs.org/en/download)
  4 +2. Start Windows Powershell på Windows eller terminal på Mac
  5 +3. Naviger deg fram til den mappen hvor prosjektet ligger, og deretter inn i mappen restApi (…\ITE1893_Risikovurdering_Gruppe4\restApi)
  6 +4. Bruk kommandoen ”npm run api”
  7 +5. Serveren skal nå kjøre på localhost og lytter til port 3000.
4 8  
5   -# Arbeidsform
6   -Gruppe (2-4 personer). Prosessorientert skriving og utvikling.
  9 +OBS: hvis det allerede finnes et keyspace ved navn risk. på din maskin, må man kjøre kommandoen "DROP KEYSPACE risk", slik at de nye endringene kommer med
7 10  
8   -Alle dokumenter legges til i versjonskontroll. Kommentarer til forbedringene til både eget og andres arbeid nedfelles tydelig i loggen.
  11 +# OBS: Base URL
  12 +Når appen skal kjøres fra lokal maskin, er det viktig å endre base-url'en til den ip-addressen maskinen kjøprer på.
  13 +Denne endringen skal gjøres i /java/api/Endpoints
9 14  
10   -# Vurdering
11   -Oppgaven benyttes som mappebidrag. Vurderingskriteriene vektes likt, og er som følger:
  15 +# Brukere
  16 +I og med at det ikke var krav til registrering av brukere, er det hardkodet et sett med brukere. Disse er som følger:
12 17  
13   -Hensiktsmessig bruk av gjennomgått terminologi (fremgår av hvordan man formulerer seg).
14   -Hvor stor del av oppgaven som er løst (fremgår av løsningen i forhold til oppgavetekst).
15   -Graden av forbedring underveis i prosessen (fremgår av versjons-logg og kommentarer). <- OBS: Bruk log i Git flittig!
16   -Bruk av fagkunnskap i implementasjon (fremgår av tiltak i kildekode og arkitektur).
17   -Evne til refleksjon over eget arbeide (fremgår av rapporten).
18   -Oppgavetekst
19   -Praktisk
20   -Det skal utformes en mock-up for en mobilapplikasjon. Hvert mulige skjermbilde i applikasjonen tegnes på separat ark (eller separat billedfil).
  18 +Brukernavn: test1
  19 +Passord: 123456789
21 20  
22   -Når man har tegnet ferdig alle skjermbildene skal man i teorien kunne "bruke" mobilapplikasjonen ved at et menneske fungerer som "mobiltelefon" og legger frem ulike skjermbilder for brukeren.
  21 +Brukernavn: test2
  22 +Passord: asdasd
23 23  
24   -# Følgende funksjonelle krav stilles til applikasjonen:
  24 +Brukernavn: test3
  25 +Passord: asdasd
25 26  
26   -Kunne legge til ny vurdering av risiki for en bestemt aktivitet, f.eks. risiko for hjertestans eller hjerneblødning når man gir blodtrykksmedisin.
27   -Kunne anngi sannsynlighet og konsekvens for hver vurdering i en risikomatrise, f.eks. risiko for for hjertestans ved overmedisinering.
28   -Kunne liste opp alle vurderinger man har lagt inn.
29   -Kunne velge en sekvens av aktiviteter, og få en rapport over risiko knyttet til å gjennomføre disse i tur og orden. Eksempelvis:
30   -velge "kjøring av pasient fra hjemmet til legekontoret med bil"
31   -velge "gi blodtrykksmedisin til pasienten"
32   -velge "kjøre ny-medisinert pasient hjem"
33   -produsere rapport, f.eks.: "kan kjøre av veien (lite sannsynlig, alvorlig) - kan gi hjertestans (lite sannsynlig, alvorlig) - kan gi hjerneblødning (lite sannsynlig, alvorlig) ... osv."
34   -Under rapporten skal appen automatisk generere en kommentar rundt muligheten for å kunne gjennomføre hele sekvensen uten alvorlige konsekvenser.
35   -Kunne registrere en uønsket hendelse (ITIL: incident), og ha mulighet for å knytte denne til én eller flere risikovurderinger.
36   -Følgende felter er relevante for risiko:
37   -
38   -Tittel/navn (tekst)
39   -Tilknyttet aktivitet (anta at det finnes et utvalg ferdig definerte aktiviteter å velge blant)
40   -Konsekvens (tall)
41   -Mulig utfall (tekst)
42   -Sannsynlighet (tall)
43   -Tiltak som kan endre risiko (tekst)
44   -Følgende felter er relevante for uønskede hendelser:
45   -
46   -Dato
47   -Sted
48   -Tittel
49   -Beskrivelse
50   -Tilknyttet risiko
51   -
52   -# Teoretisk
53   -Hvilke utfordringer ligger i å beregne en samlet sannsynlighetsscore for en sekvens av aktiviteter som i pkt. 5 over?
54   -Utform en risikorapport for applikasjonen i seg selv. Denne skal inneholde:
55   -Kort beskrivelse av hva som risikovurderes.
56   -Dataflytdiagram (DFD) tegnet i f.eks. Microsoft Threat Modelling Tool e.l.
57   -Avdekking av noen mulige farefulle situasjoner/trusler mot liv og helse/ informasjonssikkerhet/personvern (verktøy eller manuelt).
58   -Risikonivå før tiltak gjennomføres for disse.
59   -Hjelpemidler:
60   -
61   -Normen www.normen.no (Lenker til en ekstern side.)Lenker til en ekstern side. (faktaark 07 Risikovurdering)
62   -
63   -Noen eksterne informasjonskilder
64   -
65   -OWASP (www.owasp.org (Lenker til en ekstern side.)Lenker til en ekstern side.)
66   -SANS (www.sans.org (Lenker til en ekstern side.)Lenker til en ekstern side.)
67   -Microsoft SDL (https://www.microsoft.com/en-us/sdl/default.aspx (Lenker til en ekstern side.)Lenker til en ekstern side.)
  27 +Brukernavn: test4
  28 +Passord: asdasd
... ...
restApi/.idea/workspace.xml
... ... @@ -2,9 +2,7 @@
2 2 <project version="4">
3 3 <component name="ChangeListManager">
4 4 <list default="true" id="0e20d303-9de8-4113-bfd9-019e72b304dc" name="Default" comment="">
5   - <change beforePath="$PROJECT_DIR$/../Risiko/app/src/main/java/api/Endpoints.java" afterPath="$PROJECT_DIR$/../Risiko/app/src/main/java/api/Endpoints.java" />
6   - <change beforePath="$PROJECT_DIR$/.idea/workspace.xml" afterPath="$PROJECT_DIR$/.idea/workspace.xml" />
7   - <change beforePath="$PROJECT_DIR$/api/routes/routes.js" afterPath="$PROJECT_DIR$/api/routes/routes.js" />
  5 + <change beforePath="$PROJECT_DIR$/../README.md" afterPath="$PROJECT_DIR$/../README.md" />
8 6 </list>
9 7 <option name="EXCLUDED_CONVERTED_TO_IGNORED" value="true" />
10 8 <option name="TRACKING_ENABLED" value="true" />
... ... @@ -53,8 +51,8 @@
53 51 <file leaf-file-name="routes.js" pinned="false" current-in-tab="true">
54 52 <entry file="file://$PROJECT_DIR$/api/routes/routes.js">
55 53 <provider selected="true" editor-type-id="text-editor">
56   - <state relative-caret-position="241">
57   - <caret line="595" column="65" lean-forward="false" selection-start-line="595" selection-start-column="65" selection-end-line="595" selection-end-column="65" />
  54 + <state relative-caret-position="196">
  55 + <caret line="592" column="19" lean-forward="true" selection-start-line="592" selection-start-column="19" selection-end-line="596" selection-end-column="0" />
58 56 <folding />
59 57 </state>
60 58 </provider>
... ... @@ -126,7 +124,7 @@
126 124 <path value="$PROJECT_DIR$/package.json" />
127 125 </packageJsonPaths>
128 126 </component>
129   - <component name="ProjectFrameBounds">
  127 + <component name="ProjectFrameBounds" extendedState="1">
130 128 <option name="y" value="23" />
131 129 <option name="width" value="1440" />
132 130 <option name="height" value="873" />
... ... @@ -250,15 +248,15 @@
250 248 <workItem from="1543226716067" duration="9986000" />
251 249 <workItem from="1543573540819" duration="221000" />
252 250 <workItem from="1543578347496" duration="5247000" />
253   - <workItem from="1543588373314" duration="298000" />
  251 + <workItem from="1543588373314" duration="478000" />
254 252 </task>
255 253 <servers />
256 254 </component>
257 255 <component name="TimeTrackingManager">
258   - <option name="totallyTimeSpent" value="45443000" />
  256 + <option name="totallyTimeSpent" value="45623000" />
259 257 </component>
260 258 <component name="ToolWindowManager">
261   - <frame x="0" y="23" width="1440" height="873" extended-state="0" />
  259 + <frame x="0" y="23" width="1440" height="873" extended-state="1" />
262 260 <editor active="true" />
263 261 <layout>
264 262 <window_info id="Project" active="false" anchor="left" auto_hide="false" internal_type="DOCKED" type="DOCKED" visible="true" show_stripe_button="true" weight="0.18534179" sideWeight="0.6745887" order="0" side_tool="false" content_ui="combo" />
... ... @@ -334,8 +332,8 @@
334 332 </entry>
335 333 <entry file="file://$PROJECT_DIR$/api/routes/routes.js">
336 334 <provider selected="true" editor-type-id="text-editor">
337   - <state relative-caret-position="241">
338   - <caret line="595" column="65" lean-forward="false" selection-start-line="595" selection-start-column="65" selection-end-line="595" selection-end-column="65" />
  335 + <state relative-caret-position="196">
  336 + <caret line="592" column="19" lean-forward="true" selection-start-line="592" selection-start-column="19" selection-end-line="596" selection-end-column="0" />
339 337 <folding />
340 338 </state>
341 339 </provider>
... ...