• …r konfidensialitet. Dette er blitt brukt av helsenord, hvor pasienten selv kan følge med på hvem som har sett på journalen. Til nå fungerer Api, og har kommet så langt at jeg får hentet ut aksesslogg fra server. Mangler å lage ny aksesslog-entry ved at bruker klikker inn på hendelsene. Viktig at vi får laget det slik at vi sjekker at det er eieren av saken som får opp knappen om aksesslogg, og at det ikke blir logget noe hvis det er brukeren som er inne på saken
  kristinlaahneolsen authored
   
  Browse Code » • …emet at hendelser er knyttet til risikoer, og vil få systemet til å kræsje hvis man sletter en vurdering som har en hendelse knyttet opp mot seg. Siden dette ikke har vært et krav i oppgaven, så foreslår jeg at vi avventer med å lage en fiks på dette til vi er ferdig med de faktiske kravene. Jeg har også begynt på dataklasse for brukere, ut i fra hvordan jeg ser for meg det bør være. Så, branchnavnet var misvisende iom at jeg avventer med integritet fram til autentisering er på plass
  kristinlaahneolsen authored
   
  Browse Code »

 • Ali B authored
   
  Browse Code »
 • …server side as well as the database. Fixed the api so now everything works and everything is logged on the server side for easier debugging, now every request should be logged in the console with error if any. A few activities will be created and added to the database when the api is launched, since the client is not responsable for these. Also fixed the code structure to be a little easier to read. Fixed a few bugs on the client side (app) where associated activities and evaluations didnt work as expected
  Ali B authored
   
  Browse Code »